top of page

STENVALVET BYGGER ESKILSTUNA TINGSRÄTT

Stenvalvet utför en om- och tillbyggnad av fd. Myntverket i Eskilstuna för att skapa nya lokaler för Eskilstuna Tingsrätt. Projektet genomförs tillsammans med Domstolsverket. Fastighetens nya huvudentré kommer att flyttas till Västermarksgatan och ligger i tillbyggnaden. Utformningen av tillbyggnaden bryter mot den övriga byggnaden och plockar upp inslag av metall som återfinns i den befintliga byggnaden. Miljön kring fastigheten kommer att erbjuda sittplatser och grönytor. Byggnaden ska efter om- och tillbyggnation inrymma ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav två med förhöjd säkerhet. Byggstart 2020 och färdigställt under 2022.

valoren rendering.jpg

JUST NU

Webbkamera

Nu är kameran på plats. Bilder tas från projektplatsen och vi kan följa hur arbetet fortskrider.

BAKGRUND

Fastigheten Valören 1 byggdes i början av 70-talet åt Myntverket när tillverkningen av mynt flyttades till Eskilstuna. Verksamheten flyttades för ett antal år sedan och Eskilstuna kommun hade som tidigare ägare av fastigheten en önskan om att Domstolsverket skulle flytta till fastigheten. Grundförutsättningarna för genomförandet av ombyggnationen och anpassningen av fastigheten till Domstolsverket var goda bland annat för att fastigheten från början är byggd med en högre säkerhetsnivå.

Stenvalvet_Myntverket_IMG_4759_Foto Liza

FÖRE

Så här ser den befintliga byggnaden ut
Fotot togs i september 2020.

bottom of page