top of page
Sök
  • Stenvalvet Valören

Ett steg i taget

Vi fortsätter med invändiga rivningsarbeten i den befintliga byggnaden. Förarbete görs i grundplattan för bland annat nya avlopp och el-boxar.

Fastigheten kommer att få nya fönster mot Västermarksgatan/Kriebsengatan och håltagning i fasaden för att få dessa på plats har påbörjats.


Schaktning pågår för fullt där den nya tillbyggnaden ska placeras.


Entreprenörens tillfälliga byggbodar placeras längs Kriebsengatan.


41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nya skylten

bottom of page