top of page
Sök
  • Stenvalvet Valören

Interiört händer det en hel del


Arbetet pågår interiört och det är rivning av väggar och håltagning som genomförs för att få plats med det nya.

Allt material som rivs och plockas ner tas om hand på ett hållbart sätt och sorteras i högar för vidare transport till rätt återvinning.

Bilden visar rivningen som pågår av den gamla kontorsdelen på entréplanet.


Nya fönster ska in i byggnaden och de tas upp inifrån – på bilden ser ni hur det ser ut från insidan.

För att säkerställa att fasadteglet inte påverkas kommer hela tegelfasaden att förstärkas.För att möjliggöra installation av de nya hissarna i tillbyggnaden har schaktningsarbeten genomförts där de ska placeras.Som avslut vill vi meddela att vi parkeringsytorna projektet har nyttjat åter igen är tillgängliga för parkering.41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nya skylten

Comments


bottom of page