top of page
Sök
  • Stenvalvet Valören

Pågående schaktarbeten

Nu utförs schaktarbeten vid befintliga byggnaden.

Det är inte så lätt nu att ta sig in vid den gamla entrén.


Under det det packade gruset ligger fördröjningsmagasinet för dagvattnet. På de svarta rören som sticker upp kommer det sättas inspektionsluckor till fördröjningsmagasinet. Inspektionsluckorna är de "lock med bokstav" som man brukar se på marken.


På bilden nedan syns den tillfälliga vattenledningen in i byggnad. Denna förser hela byggnaden med vatten.


34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nya skylten

Comments


bottom of page