top of page
Sök
  • Stenvalvet Valören

Vi jobbar för hållbar miljö


Material som vi använder oss av i Stenvalvets fastigheter väljs ur ett långsiktigt perspektiv med fokus på miljö och människors hälsa. Vi arbetar konsekvent med utfasning av farliga

kemikalier och utförlig dokumentation kring vilka byggvaror vi använder oss av i våra fastigheter. Det leder till sunda inomhusmiljöer och möjlighet till gott underhåll över hela byggnadens livslängd.

Nedan är ett utdrag från SundaHus, miljödatabasen som vi använder på Tingsrätten till vår hjälp.


16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nya skylten

Comments


bottom of page