Första steget till ytskikt

Här ser ni den nya trappan i ljusgården, upp till salarna, som har kommit på plats. Nu pågår golvbeläggning utanför salarna. Se så fint...

Framsteg på utemiljö

Vid Entrén börjar markbeläggning och trappan ta form. Nu är byggställningen på västra fasaden borttagen och resterande ställningar tas...

Dagsljus inomhus

Det ser ljust ut i nya lokalerna. Utblick i väntan på förhandling. Ljusinsläpp i en av rättssalarna.

Frisk luft i rör

Under entrén syns ett upplag av ventilationsrör/kanaler som skall anslutas till ventilationsaggregat. Tillsammans kommer dessa se till...

Markarbeten trappa

Här pågår markarbeten, bilden visar var den nya trappan i utemiljön kommer att installeras. Illustrationen nedan visar hur det kommer att...

Sommarhälsning från bygget

Produktion kommer delvis vara stängd unders sommaren och nyheter från oss återupptas efter välförtjänt sommarledigt. Det firar vi med att...

Midsommar nytt

Nu är alla yrkeskategorier på plats. På bilderna nedan ser ni installationer för vatten, el och ventilation. Så här fint har det blivit...

Vi jobbar för hållbar miljö

Material som vi använder oss av i Stenvalvets fastigheter väljs ur ett långsiktigt perspektiv med fokus på miljö och människors hälsa. Vi...

Måndags gott & blandat

På ställningarna ligger isoleringen som snart ska läggas ut och bibehålla värme i byggnaden. Pågående fönsterbyten i fasaden. På bilden...

Riktigt lyft för byggnaden

Vi jobbar nu med glastaket på den nya tillbyggnaden. De nya fönsterbanden börjar ta plats på den befintliga fasaden. Här förbereds...

Välkommen in i kommande entré

Nedan ser ni grunden till huvudentrén. Nedan ser ni den nya öppning mellan tillbyggnad "Atriumgård" och befintlig byggnad "Väntrum" till...

Pang i bygget! fast utan smäll...

När vi skulle gräva ut för ett nytt hisschakt i befintlig källare och där stötte vi på berg. Här ser ni pågående spräckning med...

Fönsterbyten

För att bidra till att hålla nere energiförbrukningen i fastigheten och samtidigt bidra till att utveckla fastigheten ur ett...

Vad händer på taket?

Med hjälp av den stora kranen, monterar vi nu takfönster på tillbyggnaden. Takfönstren kommer att släppa in ljus till den stora...

Ha en härlig påskhelg!

Interiört pågår det resning av innerväggar till bl.a. kontorsrum för verksamheten. Arbetet har påbörjats med takbjälklaget på...

Pågående schaktarbeten

Nu utförs schaktarbeten vid befintliga byggnaden. Det är inte så lätt nu att ta sig in vid den gamla entrén. Under det det packade gruset...

Det nya möter det gamla

Nu kan vi skönja hur det nya möter det gamla. Arkitekternas vision av hur de två delarna av byggnaden ska giftas ihop kan vara svårt att...

Tillbyggnaden börjar ta form

Nu börjar vi skönja tillbyggnadens slutgiltiga resultat och vi kan se hur det nya fasadlivet blir med de stora fönsterpartierna.

Vi håller ställningarna

Ställningar byggs upp längs den befintliga fasaden, detta för fönsterbyten och andra arbeten ska kunna genomföras på ett säkert sätt....

Nu växer tillbyggnaden på höjden

Stommen på tillbyggnaden börjar nu växa fram. Vi har haft oturen att stöta på berg i schaktet för dagvattenmagasinet. För att magasinet...

1
2